Tööohutuse 8h ja 24h koolitused eriti soodsa EV Aastapäeva kampaaniahinnaga

Tuletame meelde, et veel kuni veebruari lõpuni saab registreeruda eriti soodsa hinnaga kohustuslikule Töötervishoiu- ja tööohutuse 24h väljaõppele või 8h täiendõppele.

Niisiis vaadake üle, kas vajalikud tunnistused on ikka olemas või pole kehtivusaeg möödunud?

Vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14. detsembri 2000. a. määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest!

3-päevane koolitus annab põhjaliku ülevaate, kuidas oma ettevõttes tööohutust paremini korraldada, kuidas teha väikeste kuludega riskianalüüsi, millised on olulisemad seadusemuudatused, millised on võimalikud probleemid ja kuidas neid lahendada.

Koolitus on mõeldud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja -nõukogu liikmetele ning tööandjale kes täidab töökeskkonnaspetsialisti kohustusi.

Koolituse läbinule väljastatakse Tööinspektsiooni poolt tunnustatud tunnistus.

TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE TÖÖ KORRALDAMINE ETTEVÕTTES – 8h täiend- ja 24h väljaõpe

Aeg ja koht:  14.-16. märts 2017 kell 10-17 Tallinn, Rävala pst.8

PÄEVAKAVA

I päev

1.  Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Seaduse rakendusala. Töökeskkond.  Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused. Töötaja ja tööandja vaheline koostöö. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riigi ja ettevõtte tasandil;

2.  Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks;

3.  Töötajate juhendamine ja väljaõpe ettevõttes, töökohal;

4. Töökeskkonna füüsikalised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Töövahendile esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Õnnetusoht;  

II päev  

1.  Töötajate tervisekontrolli korraldus. Esmaabi korraldus ettevõttes;

2.  Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohal. Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord. Tööolme;

3.  Töökeskkonna bioloogilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Töökeskkonna keemilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide töötervishoiu ja tööohutuse nõuded;    

4.  Tööõnnetuste ja kutsehaiguste statistika Eestis ja EL-is. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste teatamine, uurimine ja registreerimine. Tööst põhjustatud haigestumised;

III päev  

1.   Psühholoogilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele;

2.  Töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele;

3.  Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Ergonoomia;

4.  Töökeskkonna riskianalüüs, terviseriskide hindamise erinevad meetodid. Töökeskkonna riskideohjamiseabinõud. Tegevuskava koostamine. Töökeskkonna sisekontroll. 

Kursusel osalejatele väljastame vastava tunnistuse!

Koolituse hind: 255 EUR +km

EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA KAMPAANIA

SOODUSHIND kuni 28.02 – nüüd 3-päevane koolitus ainult 155 EUR +km

NB! Kahele ja enamale osavõtjale lisasoodustus -10%

Hind sisaldab õppetööd, mahukaid õppematerjale, lõunaid, kohvipause!

NB! Kui aga teil on vaja läbida Tööohutuse 8h täiendõpe, siis on võimalus osaleda soodushinnaga 89 EUR+km (norm.166 EUR+km) ükskõik millisel nendest kolmest päevast (see märkida ära). 

Osavõtuks registreerimine siit  või 6556778, 5279999 

Registreeruge varakult, sest hea soodushinna tõttu täitub grupp kiiresti!